فهرست مطالب پاورپوینت بیماریهای مهم درختان میوه:

چند مورد از اسامی بیماریهای درختان میوه در این پاورپوینت:

پوسیدگی سفید ریشه درختان میوه
لکه سیاه سیب Black Scab
سفیدک پودری سیب
شانکر درختان سیب Botryosphaeria ribis
شانکر اروپایی درختان میوه
پریتس درNectria
پوسیدگی طوقه سیب
پوسیدگی تلخBitter rot
Bitter pit
بیماری مومیایی یا پوسیدگی قهوه ای
علایم بیماری روی هلو و آلو
لکه سفید گلابی Septoria piricola Mycosphaerella sentina
آتشک سیب و گلابی Fire Blight
علایم بیماری روی درختان سیب
علایم عصایی شدن سرشاخه گلابی
علایم بیماری روی میوه سیب و گلابی
علایم بیماری روی شاخه ها
غربالی درختان میوه هسته دار
علایم بیماری غربالی روی سرشاخه و جوانه ها در هلو
بیماری لب شتری یا پیچیدگی برگ هلو
بیماری انبونک آلو
سفیدک پودری هلو و شلیل
Sphaerotheca pannosa
شناگر باکتریایی درختان میوه هسته دار
لکه قرمز آلو
پیست در Polystigma
زنگ درختان میوه هسته دار
زنگ پسته(بنه)
سفیدک پودری بادام و پسته
آسکوکارپ و آسک در Phyllactinia guttata
لکه آجری بادام
ماسوای پسته
آفلاتوکسین
گم وز پسته
سفیدک پودری مو
علایم روی میوه
سفیدک داخلی مو
اسپورانژیوفور و اسپورانژ در P.viticola
سرطان مو
آنتراکنوز مو
ویروس بادبزنی مو
علایم ویروس بادبزنی روی میوه و شاخه ها
آنتراکیون گردو
بلایت باکتریایی گردو
گموز مرکبات
شناگر باکتریایی مرکبات
تریستزا
اگزوکورتیس
کوتاه ماندن درختان برا ثر آلودگی به اگزوکورتیس
پسوروز
علایم پسوروز به صورت پوست اندازی روی تنه
ریزبرگی Stubborn
نماتد ریشه مرکبات
ورتیسیلیوم زیتون
گره باکتریایی زیتون
لکه طاووسی زیتون
زنگ انجیر
زنگ سیب و سرو کوهی
تشکیل تلیوم ها روی شاخه سرو کوهی
تشکیل اسیوم ها روی میوه نارس سیب
تلیوسپورها در G.juniperi-virginiana
جوانه زنی تلیوسپور و تشکیل بازید و بازیدیوسپور
پوسیدگی گل آذین خرما
ترکیدگی میوه انار
آفتاب سوختگی تنه، میوه و سرشاخه
نماتد مولد غده
نماتد ماده بالغ
نماتد نر قبل از پوست اندازی در مرحله J4
شانکر باکتریایی کیوی

شماره تماس خرید از پاورپوینت : مهندس مرادی 09187793944 و ۰۹۳۵۸۴۵۱۴۰۲
برای خرید با ما تماس بگیرید.

نحوه خرید از پاورپوینت: شما با شماره‌ بالا تماس می‌گیرید و بعد از اعلام خرید پاور پوینت و دریافت قیمت آن اقدام به واریز مبلغ مورد نظر می‌نمایید. شما هزینه محموعه/یا تک خرید را بعد از واریزی به شماره حساب قید شده در زیرتماس می‌گیرید و شماره فیش/شماره ارجاع واریزی خود و شعبه‌ای که واریز کرده‌اید و آدرسی که ما باید مجموعه پاور پوینت را با پست پیشتاز به آنجا ارسال کنیم را اعلام می‌کنید.
- روش اول برای ارسال پاورپوینت و مقالات از طریق اینترنت با ایمیل در این روش شما آدرس ایمیل خود را اس‌ام اس می‌نمایید تا از
طریق ایمیل ارسال شود. ارسال به ایمیل درهمان روز با ایمیل ارسال می‌شود.
- روش دوم برای ارسال پاورپوینت و مقالات رایت شده روی سی دی و ارسال با پست پیشتاز
- ارسال نمونه سوالات میان ترم و پایان ترم، نمونه سوالات آزمون‌ها از طریق پست پیشتاز می‌باشد.
از طریق پست پیشتاز از زمان واریزی هزینه تا دریافت2 روز طول خواهد کشید. فقط 2 روز.

مردانی


برچسب‌ها: پاورپوینت بیماری های درختان میوه, پاورپوینت بیماری درختان, پاورپوینت بیماری, فروش پاورپوینت بیماری درختان میوه
+ نوشته شده توسط مسعود مردانی در دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 و ساعت 23:54 |
با عرض سلام و خیر مقدم خدمت تمامی کاربران گرامی در زیر لیستی از پاورپوینت های بیماری های گیاهی و گیاهپزشکی به حضورتان معرفی می گردد. 

1.سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
2.بیماری زنگ برگی (قهوه‌ای) گندم wheat leaf rust
3.زنگ سیاه ساقه گندم wheat black stem rust
4.بیماری زنگ برگی( قهوه‌ای )جو Barley leaf rust
5.بیماری زنگ نواری یا زنگ زرد گندم Wheat strip rust
6.زنگ تاجی یولاف Crown rust
7.هیپرپارازیت زنگ Rust hyperparasite
8.کوتولگی زبر ذرت Maize Rough Dwarf virus
9.سیاهك آشكار جو و یولاف Crown & barley loose smut
10.سیاهك سخت جو Barley covered smut
11.بیماریهای گیاهچه و بذر پنبه cotton seeding diseases
12.پوسیدگی سیاه ساقه آفتابگردان phytophthora stem Rot یا Black stem Rot
13.زنگ آفتابگردان sunflower rust
14.لکه موجی آفتابگردان sunflower target spot
15.لکه قهوه ای یونجه Alfalfa common leaf spot
16.گال زگیلی یونجه Alfalfa crown wart
17.سفیدک کرکی یونجه Alfalfa downy mildew
18.لکه آجری یونجه و لکه سیاه شبدر
19.ویروس موزائیک یونجه Alfalfa mosaic virus
20.نماتد ساقه یونجه Alfalfa stem nematode
21.پژمردگی ورتیسلیومی(پژمردگی آوندی) پنبه Cotton Verticillium wilt
22.پژمردگی آوندی فوزاریومی(زردی فوزاریومی) Cotton Fusarium wilt
23.پوسیدگی های غوزه(boll rot) و تار پنبه cotton boll rot
24.بیماری باکتریایی لکه زاویه ای پنبه Cotton Bacterial angular leaf spot
25.بیماریهای ویروسی پنبه cotton virus diseases
26.بیماری ریزوکتونیایی حبوبات Rizoctonia solani
27.پوسیدگی خشک ریشه حبوبات (پوسیدگی فوزاریومی)
28..بیماری برق زد گی نخود سفید chic-pea Ascochyta blight
29.زنگ لوبیا و زنگ باقلا bean rust & broad bean
30.بیماری پوسیدگی ذغالی
31.بیماری پوسیدگی اسکروتی
32.بیماری آنتراکنوز لوبیا Bean anthracnose
33.بیماری لکه شکلاتی باقلا Broad bean chocolate spot
34.بیماریهای باکتریایی حبوبات
35.بیماریهای ویروسی حبوبات:
36.ویروس موزائیک زرد لوبیا Bean Yellow mosaic Virus
37.ویروس موزائیک معمولی لوبیا Bean common mosaic virus
38.ویروس موزائیک خیار Cucumber mosaic virus
39.ویروس برگ قاشقی (لوله شدن برگ) (زردی) باقلا Bean leaf roll virus
40.ویروس پژمردگی باقلا Broadbean wilt virus
41.ویروس موزائیک توته ای نخودفرنگی Pea enation mosaic virus
42.ویروس موزائیک شته زاد لوبیا چشم بلبلی Cowpea aphidborne mosaic virus
43.ویروس موزائیک یونجه Alfalfa mosaic virus
44.بوته میری کنجد
45.گل سبز (فیلودی) کنجد
46.بلاست برنج Rice blast
47.بیماری پوسیدگی غلاف برنج Sheath blight
48.بیماری فوزاریومی برنج(بوته گنایی برنج) Rice bakanae
49.ویروس کوتولگی برنج Rice dwarf virus
50.بیماری گال سیاه برنج Rice black gall
51.بیماری پوسیدگی ذغالی سویا Soybean Charcoal Rot
52.سفیدک کرکی (داخلی ) سویا Soybean downy mildew
53.سوختگی باکتریایی سویا soybean bacterial blight
54.لکه قهوه ای سویا soybean brown spot
55.پوسیدگی اسکلروتی سویا Soybean sclerotium blight
56.لکه موجی سویا Soybean target spot
57.زنگ گلرنگ Safflower rust
58.سفیدک سطحی گلرنگ Safflower powdery mildew
59.لکه قهوه ای گلرنگ Safflower brown spot
60.مرگ گیاهچه گلرنگ
61.سیاهک نیشکر Sugarcane smut
62.ویروس موزائیک نیشکر sugarcane mosaic virus
63.سفیدک کرکی توتون وتنباکو Tobacco blue mold (Downy Mildew
64.سفیدک حقیقی(پودری) توتون و تنباکو Tobacco powdery mildew
65.ساق سیاه توتون و تنباکو Black shank
66.نماتد گالی توتون و تنباکو(نماتد ریشه گرهی) Root Knot nematode
67.گل جالیز Broom rape
68.پوسیدگی باكتریائی ساقه maize bacterial stalk rot
69.سیاهك معمولی ذرت Common corn smut
70.سیاهك پاكوتاه dwarf bunt (سیاهك بدبو stinking smut)
71.سیاهكهای پنهان موضعی(هندی) Karnal bunt
72.سیاهك برگی غلات Flag smut
73.بیماری لكه چشمی غلات Graminicola eye spot
74.پژمردگی اسكلر شیومی یا بادزدگی جنوبی
75.بیماری آنتراكنوز غلات Graminicola anthracnose
76.سفیدك كركی غلات Cereal downy mildew
77.بوته گنایی غلات Cereal crazy top
78.بیماری سفیدك پودری غلات Cereal powdery mildew
79.بیماری كچلی (اسکالد) جو Barley scald
80.لكه برگی سركوسپورایی غلات Cercospora leaf spot
81.بیماری ارگوت(ناخنک) غلات Graminicola Ergot
82.سیاهك خوشه ذرت
83.پوسیدگی زغالی ذرت Maize Charcoal rot
84.لکه برگی ذرت Maize leaf spot
85.پوسیدگی باكتریائی ریشه چغندر قند Beet bacterial root rot
86.سفیدك سطحی چغندر Beet powdery mildew
87.سفیدك داخلی چغندر قند Beet downy mildew
88.لكه گرد برگ چغندر Beet Cercospora leaf spot
89.پوسیدگی ریشه چغندر Beet root rot
90.پیچیدگی و تورم رگبرگها Beet Curly Top
91.موزائیك چغندر Beet mosaic virus
92.رایزومونیای چغندر قندBeet necrotic yellow vein virus
93.پوسیدگی مغزی ریشه چغندر
94. ارزیابی ژرم پلاسم چغندر قند از نظر مقاومت به بیماری پیچیدگی بوته در شرایط گلخانه

کاربران و دانشجویان گرامی در صورت تمایل به تهیه هر کدام از پاورپوینت های بالا فقط کافی است با شماره تلفن ۰۹۱۸۷۷۹۳۹۴۴ و ۰۹۳۵۸۴۵۱۴۰۲ تماس بگیرند تا در اسرع وقت به آدرس ایمیلشان ارسال گردد و یا روی سی دی رایت گردد و به آدرسشان ارسال گردد


برچسب‌ها: پاورپوینت بیماری, فروش پاورپوینت بیماری, فروش پاورپوینت گیاهپزشکی, فروش پاورپوینت بیماری شناسی
+ نوشته شده توسط مسعود مردانی در دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 و ساعت 23:21 |
لیست پاورپوینت های آفات و بیماری های گیاهی

1-راهنمای مصور آفات وبیماری های گلخانه ایی

2-بیماری های قارچی

3-بیماری های ویروسی

4-بیماری های باکتریایی

5-آفات

6-رده بندی جدید قارچ های آسکومیست

7-سلسله قارچ ها

8-آسپرژیلوس

9-باکتری شناسی

10-باکتری شناسی 2

11-باکتری شناسی 3

12-باکتری شناسی 4

13-بوم شناسی

15-بررسی توسعه کانوپی در کانولا

16-ساتنریفیوژ در بیوتکنولوژی

17- غشا سلولی

18-کیتریدیومیست ها

19-سنجش دنباله دار در بیوتکنولوژی

20-بیماری های جو

21-زنگ آسیایی سویا

22-قارچ شناسی

23-بیماری هپاتیت

24-علف کش ها

25-بیولوژی ویروس hpv

26-آفات انباری

27-مقدمه ایی بر ساختار DNA

28-لکه سیاه سیب

29-مقدمه ایی بر سلسله قارچ ها

30-اصول قارچ شناسی

31-جدول افت کش ها

32-فتوسنتز

33-گیاهان

34-آفات درختان دانه دار

35-آفات درختان دانه دار 2

36-گموز مرکبات

37-تکنیک های نوترکیبی در DNA

38-سرم شناسی

39-سن معمولی گندم

40-بیماری های ویروسی

41-ویروس ها

42-علف های هرز

43- معرفی علف کش شوالیه

44-شناسایی و کنترل علف های هرز گندم

45-بیماری های گندم

46-معرفی ارقام جدید گندم نان

47-آفات وبیماری های درختان غیر مثمر و زینتی(300 اسلاید)

48-آفات انباری

49-معرفی آفات و بیماری های انار

50-آنالیز DNA

51-بادزدگی سیب زمینی

52-بیماری های سیب درختی

53-بیماری های گوجه فرنگی

54-بیماری های گیاهان گلخانه ایی

55-راه اندازه گلخانه

56-رابطه علف کش و گیاه

57-روش های نشان دار کردن اسید های نوکلئیک

58-سفیدک دروغی کدوئیان

59-ساختار پروتئین ها

60-لکه زاویه ایی کدوئیان

61-مقدمه ایی بر تغذیه گیاهی

62- نماتدهای گندم

63-بیماری های قارچی انگور

64-گیاهان داروئی

65-شناسایی و طبقه بندی تمامی خانواده های گیاهی(34 پاورپوینت جداگانه)

66-ویروس های خانواده بروموویریده

67-خانواده جمنی ویریده

68-خانواده رابدوویریده

69-ویروئیدها

70-خانواده کلاستر ویریده

71-خانواده فلکسی ویریده

72-نماتدهای زخم ریشه

73-تحقیقات صورت گرفته روی نماتدهای زخم ریشه در ایران


دوستان عزیر در صورت تمایل می توانند برای تهیه هر کدام از پاورپوینت های بالا با شماره  ۰۹۳۵۸۴۵۱۴۰۲ و 09187793944 مهندس مردانی تماس بگیرند تا در اسرع وقت به ایمیلشان ارسال گردد

قیمت هر پاورپوینت فقط و فقط 5000 هزار تومان


برچسب‌ها: پاورپوینت آفات, پاورپوینت بیماری, پاورپوینت گیاهپزشکی, پاورپوینت
+ نوشته شده توسط مسعود مردانی در جمعه چهارم اسفند 1391 و ساعت 19:55 |


Powered By
BLOGFA.COM